Meer info

Meer info

Nuttige links

Over arbeidsveiligheid is veel informatie beschikbaar. Hieronder is een aantal relevante links voor zzp'ers te vinden.

Arbowetgeving en zzp'ers:

Tip en tools:

Over deze website

De website www.zzpveiligwerken.nl is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Op deze site lees je met welke gevaren je als zzp’er rekening moet houden en wat je kunt doen om risico’s op de werkvloer te verkleinen. 

Over de Arbowetgeving

Tijdens het werk ben je als zzp’er zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van derden. De Arbowet bevat regels en maatregelen om arbeidsrisico’s uit te sluiten of tot een minimum te beperken. De wet geldt niet alleen voor werknemers in loondienst, maar ook voor zzp’ers. Zelfstandigen en werknemers in loondienst die op dezelfde plek werken, worden zo op dezelfde manier beschermd. 

Over privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de rijksoverheid alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de rijksoverheid aan de privacywetgeving. De privacy van burgers is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Over cookies & disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om het bezoek aan de website te meten en met deze gegevens verbeteringen aan te brengen. Deze cookies zijn veilig en niet naar jou als persoon te herleiden.

Lees meer over onze disclaimer